پلی استر/tgic

حاوی رزین پلی استر و هاردنر می باشد.مناسب فضای خارجی است.این نوع رنگ می تواند تا 10 سال در برار نور خورشید و سایر شرایط آب وهوایی مقاومت کند.عمدتا در صنایع در پروفیل سازی آلومنیوم سازی؛ماشین آلات کشاورزی؛وسایل روشنایی؛دوچرخه ویرهاستفاده میشود.

پلی استر /پریمر

همانند پلی استر است با این تفاوت که  مقاومت آن بیشتر می باشد.TGICحاوی رزین پلی استر هاردنراولیه می باشد.