با ما دنیای
واقعی رنگ ها
را تجربه کنید.
با ما دنیای
واقعی رنگ ها
را تجربه کنید.
با ما دنیای
واقعی رنگ ها
را تجربه کنید.
با ما دنیای
واقعی رنگ ها
را تجربه کنید.
قبل
بعدی

محصولات ما

درباره ما

قطعات،رنگ های صنعتی، مواد اولیه،شیمیایی واحد های صنعتی فعالیت می نماید.

این شرکت با استفاده از کارشناسان و متخصصان زبده، مواد مورد نیاز صنایع راشناسایی ،تأمین و با ارائه مشاوره فنی و بازدید های ماهیانه تا آخرین مرحله ،از تأمین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی،همراه مشتری می باشد.

شرکت بازرگانی توسعه تجارت سازنده پایا با بیش از ۱۵ سال سابقه به عنوان یکیاز شرکت های پیشرو در تهیه و تأمین قطعات،رنگ های صنعتی، مواد اولیه،شیمیایی واحد های صنعتی فعالیت می نماید.

مشتریان ما

نظرات مشتریان ما

شرکت خودروسازی سایپا:

این مجموعه بسیار دقیق و مسئولیت پذیر می باشند. من از کارکردن بااین مجموعه بسیار لذت بردم

شرکت خودروسازی سایپا:

این مجموعه بسیار دقیق و مسئولیت پذیر می باشند. من از کارکردن بااین مجموعه بسیار لذت بردم

مقالات ما